Uvijeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja

OPĆE ODREDBE I UVJETI

Stanje vozila prilikom izdavanja i Opći uvjeti najma smatraju se dijelom Ugovora o najmu vozila.

 

  1. Najmodavac – M.A.C.K. rent-a-car d.o.o., sa sjedištem na adresi: Frana Supila 5, 20000 Dubrovnik, Hrvatska, OIB: 54622707977

 

  1. Najmoprimac – fizička ili pravna osoba koja ili u čije ime se vozilo unajmljuje. U Ugovoru o najmu vozila navedena kao „Najmoprimac“ te je odgovorna za poštivanje svih točaka ovih Općih uvjeta o najmu i Ugovora o najmu.

 

 

  1. Korisnik – Najmoprimac, Vozač i Dodatni vozač u daljnjem tekstu Općih uvjeta najma

 

  1. Ugovor – pojedinačni ugovor o najmu koji se potpisuje prilikom preuzimanja vozila u najam, u kojem se odobrava korištenje vozila, definira preuzimanje i vraćanje vozila, pokriće, oprema i usluge uključene u cijenu najma i način plaćanja najma. Ugovor sadrži i informacije o stanju kilometraže, količini goriva, oštećenjima i eventualnim nedostacima na unajmljenom vozilu te druga prava i obveze koje obje ugovorne strane svojim potpisom u cijelosti prihvaćaju.

 

 

OBVEZE KORISNIKA

Potpisom Ugovora Korisnik izjavljuje da prihvaća te da je upoznat sa svim dolje navedenim uvjetima i obvezama:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U slučaju štete na vozilu ili oštećenja vozila zbog nepoštivanja odredbi ovih Općih uvjeta, Korisnik je dužan nadoknaditi svu tako nastalu štetu i eventualnu izgubljenu zaradu zbog nemogućnosti obavljanja osnovne djelatnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMETNA NESREĆA I OŠTEĆENJE VOZILA

 

 

 

 

 

OSIGURANJE VOZILA

 

 

RASKID UGOVORA

najmu u potpunosti ispunjen, tj. nakon što je usluga najma vozila izvršena.

 

 

 

 

 

CIJENE NAJMA, NAKNADA TE OSTALIH TROŠKOVA

 

 

 

 

 

 

PRITUŽBE KORISNIKA

 

 

 

Odgovor na prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka, pa stoga molimo da nam u svom prigovoru navedete Vašu e-mail adresu za dostavu odgovora.

 

 

Cijenjeni turisti,

Sukladno članku 6. stavak 3. Zakona o pružanju usluge u turizmu („Narodne novine“, br. 130/17) pisane prigovore na naše usluge možete podnijeti u našoj poslovnici.

O primitku Vašeg prigovora bez odgađanja ćemo Vas obavijestiti.

Omogućavamo podnošenje prigovora i na slijedeći način:

-pošta: Frana Supila 3, 20000 Dubrovnik

-telefax: + 385 (0) 20 423 747

-e-mail: info@rent-a-car.hr

 

U zakonskom roku od 15 dana na isti ćemo odgovoriti.

 

RESERVE NOW

Dubrovnik accommodation